โปร พ่นฆ่าเชื้อ Full House เหมาะสำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท ที่มีพื้นที่ไม่เกิน 120 ตร.ม.

  • บริการพ่นฆ่าเชื้อที่อยู่อาศัย พิเศษเพียง 2,499 บาท
    ฟรี พ่นฆ่าเชื้อในรถยนต์ ไม่เกิน 2 คัน มูลค่า 1,000 บาท

การบริการในโปรโมชั่นนี้ ท่านจะได้รับ

  • บริการพ่นฆ่าเชื้อ 1 ครั้ง ในพื้นที่ไม่เกิน 120 ตร.ม.
  • ฟรี บริการพ่นฆ่าเชื้อในรถยนต์ 2 คัน มูลค่า 1,000 บาท

สนใจติดต่อ
Befixs: 02-539-9999 หรือ
กรอกแบบฟอร์มในหน้านี้ โดยระบุโปรโมชั่นที่ช่องรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้เราติดต่อกลับไปหาคุณ