8 สาเหตุ รอยร้าวบนกำแพง

8 สาเหตุ รอยร้าวบนกำแพง

กลับมาจากที่ทำงานเห็นรอยร้าวบนผนัง อาบน้ำก็เห็นรอยร้าวบนผนัง แม้กระทั่งตอนนอนก็ยังเห็นรอยร้าวที่ผนัง ปัญหาแก้ไม่ตกของเจ้าของบ้าน หากปล่อยไว้ก็อาจทำให้เกิดปัญหาระยะยาวอีก ก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่า สาเหตุของการเกิด รอยร้าวนั้นมีอะไรบ้าง

สาเหตุของการเกิดผนังร้าว

1. ความชื้น

ความชื้นที่สะสมในตัวอาคารหรือบ้าน ส่งผลให้เกิดการแยกตัวของโมเลกุลของซีเมนต์ และปูน ก่อให้เกิดรอยร้าว นอกจากนี้ความชื้นยังเป็นอีกสาเหตุ ที่ทำให้ปลวกขึ้นบ้านอีกด้วย

2. การทรุดตัว

การทรุดตัวของพื้นดินใต้บ้าน ส่งผลให้เกิดรอยร้าวที่สามารถทำให้เกิดอันตรายกับทรัพย์สินในบ้านได้ เพราะอาจทำให้เกิดการผุพังของกำแพงและผนัง จนอาจลามไปถึงการถล่มของบ้านได้ นอกจากนี้การทรุดตัวอาจเกิดจากน้ำใต้ดินส่งผลทำให้พื้นดินใต้บ้านอ่อนลงและทำให้เกิดการทรุดตัว

3. การคำนวณการรองรับน้ำหนักที่ผิดพลาด

การคำนวณการรองรับน้ำหนักที่ผิดพลาด ส่งผลให้เกิดรอยร้าวบริเวณเสา ซึ่งเป็นรอยร้าวที่อันตราย การคำนวณการรับน้ำหนักผิดพลาด อาจเกิดจากความผิดพลาดของ spec ของวัตถุดิบที่ใช้ หรือการใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสม

4. รากไม้

รากไม้ เป็นปัญหาสำหรับบ้านที่โครงสร้างไม่แข็งแรง และอาจทำให้เกิดผลเสียในระยะยาว หากมีการวางจุดที่จะปลูกต้นไม้ไม่เหมาะสม ทำให้รากไม้ไชไปใต้ดิน ทำให้โครงสร้างใต้ดินเสียหาย นอกจากนี้รากไม้อาจเป็นเส้นทางที่ทำให้ปลวกขึ้นบ้านได้อีกด้วย

5. การสั่นสะเทือน

การสั่นสะเทือนเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดรอยร้าว เรียกได้ว่าต้องมีการปรับโครงสร้างและใช้วัสดุก่อสร้างที่มีความยืดหยุ่นเพื่อช่วยบรรเทาการสั่นสะเทือน เพื่อที่จะทำให้รอยร้าวเกิดน้อยที่สุด รอยร้าวจากการสั่นสะเทือนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

6. การติดตั้งท่อระบายน้ำ

การติดตั้งท่อระบายน้ำจะส่งผลกับโครงสร้างใต้ดิน อาจทำให้เกิดการทรุดตัวของพื้นดิน การติดตั้งท่อระบายน้ำควรประเมินพื้นที่ก่อน รอกจากนี้หากมีการติดตั้งท่อระบายน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงที่จะเกิดสัตว์พาหะ เข้ามาในบ้านของคุณและจะสร้างปัญหาเรื่อง สัตว์รบกวนให้อีกด้วย

7. สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้เกิดรอยร้าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งสภาพอากาศที่ส่งผลให้เกิดความชื้นสัมพัทธ์สูง ยิ่งส่งผลให้เกิดรอยร้าวได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นอีกปัจจัยเสี่งที่จะทำให้ปลวกขึ้นบ้าน หากสภาพภูมิอากาศมีความผันผวนสูง อาจส่งผลให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเกิดความผิดปกติ และอาจทำให้เกิดรอยร้าวได้

8. วัตถุดิบในการสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน

วัตถุดิบในการสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน หากไม่มีปัจจัยภายนอกมากระทบ ก็ยังมีผลทำให้เกิดรอยร้าวได้ ทั้งนี้การใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานนอกจากจะทำให้เกิดรอยร้าวแล้ว ยังทำให้เกิดปัญหาหลังก่อสร้าง และการรีโนเวตอีกด้วย

โปรดจำไว้ว่ารอยร้าวสามารถเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น การสร้างโดยวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานและการคำนวณที่ผิดพลาด เป็นต้น

ความอัตรายและวิธีการซ่อมรอยร้าวแต่ละแบบ

รอยร้าวแตกลายงาบนผนังหรือเสา

สาเหตุผนังร้าว ผนังร้าว

รอยร้าวแตกลายงาบนผนังหรือเสาเกิดจาก

  • การผสมปูนที่ไม่ได้สัดส่วน
  • การฉาบปูนที่ไม่ได้มาตรฐาน
  • การหดตัวของปูนเมื่อสูญเสียความชื้น
  • การไม่บ่มน้ำก่อนฉาบปูน กรณีที่ใช้อิฐมวลเบาในการก่อสร้าง หลายคนอาจไม่ได้ทำการบ่มน้ำ เพราะใช้เวลานานถึง 7 วัน ส่งผลให้เกิดรอยแตกลายงาได้

การแก้ไข

รอยแตกลายแบบนี้ส่วนใหญ่ไม่อันตราย สามารถใช้สีที่มีความยืดหยุ่น หรือ wall putty ทาโปะไว้ได้ หรือ ใช้ PU foam เพื่ออุดรอยร้าวได้ หากรอยร้าวนี้ใหญ่ขนาดที่สามารถสอดบัตรเครติดเข้าไปได้ ให้ติดต่อช่างผู้เชี่ยวชาญ

รอยร้าวระหว่างเสากับผนังหรือตามขอบมุม

สาเหตุผนังร้าว ผนังร้าว

ไม่ว่าจะเป็นรอยร้าวผนังแนวนอนหรือแนวตั้งที่ชิดขอบวงกบประตู หน้าต่าง ขอบเสา ขอบคาน และขอบเพดาน เกิดจาก

  • การขยายตัวและหดตัวของโครงสร้างอันเนื่องมาจากอุณหภูมิ

การแก้ไข

สามารถซ่อมได้เองโดยใช้ wall putty หรือ ยาแนว มาอุดรอยร้าวได้เลย สามารถใช้ PU Foam ในการปิดรอยร้าวและรอยแตก แต่ถ้าเกิดเป็นรอยร้าวแบบเฉียงๆ ในทิศทางเดียวกัน เกิดเป็นร่องรอยที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน และดูจะมีการขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ให้สันนิษฐานว่ากำลังเกิดปัญหากับฐานรากอาคารที่มีการทรุดตัว ซึ่งควรที่จะเรียกช่างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาซ่อมแซมโดยด่วน

รอยร้าวผนังแนวดิ่งจากขอบเพดาน

สาเหตุผนังร้าว ผนังร้าว

รอยร้าวผนังแนวดิ่งจากขอบเพดานลงมา เกิดจาก

  • น้ำหนักด้านบนมากเกินกว่าที่ผนังจะรับไหว ส่งผลให้ผนังทรุดตัวลงเฉพาะส่วนที่แบกน้ำหนัก
  • การคำนวณน้ำหนักโครงสร้างที่ผิดพลาด

การแก้ไข

รอยร้าวลักษณะนี้เป็นอันตราย ควรเรียกช่างผู้เชี่ยวชาญมาซ่อมแซมโดยด่วน และให้ทำการถ่ายของออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว

รอยร้าวผนังแนวทแยงจากด้านมุม

สาเหตุผนังร้าว ผนังร้าว

รอยร้าวผนังแนวทแยงจากด้านมุม เกิดจาก

  • คานไม่สามารถรับน้ำหนักได้ไหว
  • ฐานทรุดตัวไม่เท่ากัน

การแก้ไข

รอยร้าวลักษณะนี้เป็นอันตราย ควรเรียกช่างผู้เชี่ยวชาญมาซ่อมแซมโดยด่วน หากไม่รีบแก้ไขอาจทำให้เกิดการถล่มได้

จากการที่ได้เห็นรอยร้าวต่างๆหากเป็นรอยร้าวที่สามารถซ่อมเองได้ ให้ใช้ PU Foam และหากรอยร้าวนั้นอันตรายเกินกว่าจะซ่อมเอง ให้เรียงช่างผู้เชี่ยวชาญมาช่วย ทั้งนี้การซ่อมบ้าน ดูแลบ้าน ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ หมั่นเช็คความผิดปกติและทำการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น

สนใจติดต่อ
Befixs: 02-539-9999 หรือ
กรอกแบบฟอร์มในหน้านี้ โดยระบุโปรโมชั่นที่ช่องรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้เราติดต่อกลับไปหาคุณ