|

แอร์อามีน่า AMENA

แอร์ อามีน่า WF Series

แอร์อามีน่า รุ่น WF SERIES

9,500 – 25,000 BTU/HR 

แอร์ อามีน่า WFV Series

แอร์อามีน่า WFV SERIES DC. INVERTER

9,500 – 25,000 BTU/HR 

แอร์ อามีน่า WR Series

แอร์อามีน่า WR SERIES

9,500 – 25,000 BTU/HR 

แอร์ อามีน่า WRV Series

แอร์อามีน่า WRV SERIES DC. INVERTER

9,400 – 25,000 BTU/HR