บริการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน

บริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ ยุง หนู และแมลงรบกวน กำจัดสัวต์พาหะแบบครบวงจร ด้วยมาตรฐานอันดับ 1 ด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สารเคมี ได้รับการรับรอง 3 ระบบ 4 มาตรฐาน

  • ระบบ ISO 9001 : มาตรฐานระบบงานคุณภาพ
  • ระบบ ISO 14001 : มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • ระบบ ISO 45001 : มาตรฐานการจัดการด้านด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • มาตรฐาน มอก.เอสเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย

พื้นที่บริการครอบคลุมทั่วกรุงเทพ และปริมณฑล ตลอด 24 ชั่วโมง

Total Page Visits: 10